บริษัท เอ็นจีจี เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

555 ชอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

: 0-2821-5355

: [email protected]

: @NGGTRADE

: nggtrade

: nggtrade